תנאי השימוש

אתה מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש כי קראת והבנת את התנאים וההגבלות הללו על ידי ביקור או שימוש באתר שלנו.

תנאי השימוש

הבעלים של המידע הכלול באתר internationalclinics.com וספק התוכן הוא International Clinics, חברת מניות משותפת שהוקמה בהתאם לחוקי הרפובליקה של טורקיה וכיום ממשיכה בפעילותה, הממוקמת ב- Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mahallesi Ataköy Towers B Blok Kat: 8 D:109, 34158 Bakırköy/İstanbul (להלן International Clinics).

המשתמש משתמש באתר למטרה ולהרשאה שצוינו בתנאי שימוש אלה. המשתמש אינו רשאי לבצע סילוק לא הוגן ולא מורשה באתר בניגוד לחוק ולתנאי השימוש.

המשתמש הסכים, הצהיר והתחייב כי קרא, הבין ודבק בהוראות מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש ויעמוד בדרישות מדיניות הפרטיות.

המשתמש מקבל, מצהיר ומתחייב במפורש כי על ידי ביקור באתר או שימוש בו, הוא קרא והבין תנאים אלה והוא מחויב לציית לכל החוקים, התקנות והחקיקה הקשורה לאתר. המשתמש מסכים כי במקרה של הפרה של התחייבות זו, הגישה לאתר עשויה להידחות, חברותו עשויה להתבטל, וסעדים משפטיים עשויים להילקח נגדו.

כל המידע באתר מכיל מידע כללי המוכן להגן, לשפר את הבריאות ולהעלות את המודעות הציבורית. זו אינה המלצה למקרה הספציפי של המשתמש. שום מידע באתר אינו כולל אבחון או טיפול. אין להשתמש במידע הכלול באתר באופן המרמז על בחירת האבחון והטיפול. אתה תמיד צריך להתייעץ עם הרופא שלך לאבחון וטיפול. התוכן הניתן למטרות מידע באתר אינו מיועד לפרסום או לדרישת פעילויות יצירתיות, ואינו מיועד להוביל לאבחון וטיפול.

International Clinics אינה מבטיחה שהאתר יספק שירות ללא הפרעה ועשויה להשעות או להשהות זמנית את הפעלת המערכת הקיימת של האתר בכל עת. International Clinics אינה מבטיחה שהאתר אינו מכיל וירוסים או תכונות מזהמות או מזיקות וכי לא תידבק אם תוריד מהאתר. לInternational Clinics אין כל אחריות למשתמשים או לצדדים שלישיים מסיבות אלה.

זכויות היוצרים של המידע או הביטויים באתר זה (כגון עיצובים, תמונות, לוגו וכו') הן רכוש International Clinics. אין להשתמש בהם ללא אישור בכתב של מרפאות בינלאומיות. אחרת, מרפאות בינלאומיות שומרות על הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית.

International Clinics שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, למחוק ולערוך מידע באתר. במהלך תהליך זה, הוא אינו אחראי לכל שגיאות, השמטות או שינויים העלולים להתרחש כנגד צד שלישי של המשתמש.